VPNVOSV

Pohled do historie sdružení

Celá léta cítili naši krajané jako křivdu, když byla jejich celoživotní práce najednou 17. září 1939 degradovaná okupací západní části Ukrajiny Rudou armádou. Okamžité uplatnění stalinských metod zaskočilo všechny, ale po odsunech tzv. kulaků a fabrikantů na Sibiř, zavedení nesplnitelných povinných odvodů ze sklizené úrody, a dalších represích, ztratili iluze. Tragedie a křivdy, které byly způsobeny represemi státní moci poznamenaly řadu rodin.

Zastrašovací účinek toho byl tak silný, že se na konci války všichni spontánně rozhodli vrátit do své původní vlasti i když na Volyni museli zanechat značné majetky. Po návratu v roce 1947 se situace v republice vyvinula tak, že předcházející křivdy nebylo možno řešit i když byly podnikány individuální pokusy. I po roce 1990 stále působil strach z předchozích bezohledných represí tak, že se nikdo neodvažoval žádat o nápravu a vzniklá bezmocnost způsobila, že se lidé dali dohromady až teď a pokoušejí se sjednat alespoň částečnou nápravu.

V roce 2008 se nám podařilo založit a zaregistrovat Občanské sdružení vlastníků pozemků na Volyni, odebraných sovětskou vládou v roce 1939. Cílem tohoto sdružení je připravit a jednáním s příslušnými úřady dosáhnout uskutečnění právního narovnání bezpráví, které vyvlastněním nemovitosti bylo v roce 1939 sovětskou vládou spácháno na českých rodinách žijících na území Volyně. To znamená navrácení nemovitosti násilně zkonfiskovaných po 17. září 1939 sovětskou vládou, které byly v majetku českých vlastníků žijících na území Volyně, okupované v té době Rudou armádou, nebo finanční vyrovnání způsobených škod.

Naše sdružení se již obrátilo s požadavkem na řešení k ministru zahraničních věcí ČR, předsedovi vlády ČR, když dostalo od ministra zahraničních věcí negativní odpověď a k prezidentu Ukrajiny panu Viktoru Juščenkovi. Po změně vlády jsou postupně uplatňovány požadavky na nově ustanovené funkcionáře. Tyto materiály naleznete na našich stránkách. Protože nechceme naše členy zbytečně zatěžovat výdaji, budeme všechny informace o postupu v celé věci publikovat na těchto stránkách. Našim přednostním cílem je teď získat zákonodárce a přesvědčit je o tom, že spáchané křivdy musí být alespoň částečně napraveny.Zástupci Občanského sdružení vlastníků pozemků na Volyni odebraných sovětskou vládou v roce 1939 byli dne 26. 11. 2009 ve Valdštejnském paláci v Praze přijati předsedou senátu ČR panem Přemyslem Sobotkou
(Zleva M. Němec, P. Sobotka, M. Zich a A. Pospíšíl).